وبلاگ کودک منوبلاگ کودک من، تا این لحظه: 7 سال و 7 ماه و 10 روز سن داره

کودک من

شعر آموزش آ اول ا دوم

نگاه کنید به اینها دو شکل یک صدایند هر دو تو یک خونه ولی زهم جدایند آ اول و ا دوم دو شکل یک صدایند هر دو توِی یک خونه ولی زهم جدایند آ اول، آ اول اول میاد همیشه ا دوم، ا دوم دوم میاد همیشه آ اول، آ اول اول میاد همیشه تو شهرک الفبا هر کی به جای خویشه ا دوم، ا دوم دوم میاد همیشه دومین صدای، هر بخشه به غیر از این نمیشه شعر: عمو فردوس ...
30 خرداد 1393

شعر الفبا

  آ اول آفتابه صبح شده وقت کاره  ب اول بلبله جاش تو درخت و گله  پ اول پلنگه که حیوونی زرنگه ت اول تربچه که گرده مثل بقچه ث اول ثریاست ستاره ای در هواست  ج اول جوانه رو شاخه دانه دانه  چ اول چراغه دست نزنین که داغه  ح اول حیوانه فرمانبر انسانه  خ اول خروسه که مرغ براش عروسه  د اول دهانه که توی آن زبانه ذ اول ذره است پایین کوه دره است  ر اول رودخونه که آب تو اون روونه ز اول زرافه حیوونی خوش قیافه  ژ اول ژیانه کوچیکتر از پیکانه  س اول سلامه که اولین کلامه  ش اول شمشاده تو خونه ها ز...
25 خرداد 1393
niniweblog
تمامی حقوق این صفحه محفوظ و متعلق به کودک من می باشد