کودک من

اسامی پسران

با تشکر از شیده جان که در جمع آوری این اسم ها به من کمک کردند.   اگه اسمی جا افتاده در قسمت نظرات ارسال کنید.   منبع: ویکی پدیا + تاریخ ایران باستان + اوستا + شاهنامه + قرآن آ – ا آبتین: نام پدر فریدون پادشاه پیشدادی آبدوس : نام یکی از درباریان اردوان سوم اشکانی آبستا : اوستا.کتاب مقدس زرتشت آذربد:نام پسر هومت که نوشتن نامه دینکرد را به انجام رساند آذر بُرزین : نام موبدی زرتشتی بوده آذرافروز : نام پسر مهرنوش پسر اسفندیار آذرباد : نام موبد موبدان روزگار شاپور دوم آذرپَژوه : پسر آذرآیین پسر گستهم نویسنده کتاب گلستان دانش آذرآیین : نام پسر آذرساسان آذرکیوان : از موبدان بزرگ شیراز در روزگار حافظ...
2 دی 1391
282412 0 43 ادامه مطلب
1
niniweblog
تمامی حقوق این صفحه محفوظ و متعلق به کودک من می باشد