.: ساجده تا این لحظه ، 5 سال و 10 ماه و 10 روز سن دارد :.