.: ساجده تا این لحظه ، 5 سال و 6 ماه و 18 روز سن دارد :.