.: ساجده تا این لحظه ، 5 سال و 8 ماه و 13 روز سن دارد :.